בדיקת גיל עצמות


בדיקת גיל עצמות

הבדיקה נועדה להעריך את הבשלת העצמות של ילדים. היא נעשית על ידי צילום רנטגן של עצמות שורש וכף יד שמאל. זאת בדיקה בטוחה שכרוכה במנה קטנה של קרינה ואינה מכאיבה. העצמות הנראות בצילום מושוות לצילומים שמופיעים בספר בו משתמש הרופא ומייצגים את הצילום האופייני לכל גיל. התוצאה ניתנת ביחידות של שנים, אך אלה כמובן אינן שנותיו של הילד, אלא שנות הבשלת השלד (ולא שום אבר אחר בגוף).

בעצמות הארוכות של ילדים (אך לא של מבוגרים) נראים אזורים הנקראים "לוחיות הגדילה". אלו מורכבים מסחוס ולא מעצם, ושם מתארכות העצמות. מאחר והסחוס אינו מסויד, הוא נראה בצילום כהה יותר מהעצמות וניתן לראותו בנקל.

רופאים אחדים, אך לא כולם, קוראים בנפרד את גיל עצמות האמה, שורש כף היד ועצמות האצבעות, ולכן יופיעו לעתים בתוצאה 3 גילי עצמות ולא אחד. יש טווח רחב של גילי עצמות לילדים עם אותו גיל כרונולוגי. בד"כ, בילדים נמוכים גיל העצמות מאחר ובגבוהים מקדים ביחס לגיל הכרונולוגי.

מדוע עושים את הבדיקה?

את הבדיקה מבקשים בד"כ רופאי ילדים או אנדוקרינולוגים של ילדים עקב תלונה של הפרעת גדילה או התבגרות.

קודם כל, זאת הזדמנות להסתכל על העצמות ועל לוחיות הגדילה ולראות אם יש בהן מחלה כל שהיא.

מאחר וכל אחד מ3 סוגי העצמות מבשיל במנגנונים אחרים, הרופא הקורא יכול להעריך את פעילות כל המנגנונים הללו. כך למשל, באיחור בהתבגרות מאחרות בהבשלתן בעיקר עצמות האצבעות, ואילו בתת תריסיות, כל העצמות מאחרות. גיל העצמות משתנה בשורה ארוכה של מחלות הורמונליות, גנטיות או אורתופדיות, ובכל מחלה תבנית ההבשלה שונה.

התוצאות יכולות לעזור בהערכה כמה זמן נותר לילד לגדול, והחל מגיל מסוים גם מה יהיה גובהו הבוגר – אם כי בדיקה זאת אינה מדויקת.

איך זה נעשה?

הבדיקה לוקחת דקות אחדות ונעשית במכון רנטגן על ידי טכנאי/ת רנטגן. הילד יניח את כף ידו על משטח הצילום ולא יחוש דבר במהלך הבדיקה. במקרה של ילד צעיר, ההורה המלווה יוכל להישאר ולעזור לפי הוראות הטכנאי לאחר שיולבש בסינור מגן נגד קרינה. את הבדיקה יראה ויפענח רופא ממכון הרנטגן. הילד מוכרח לשבת בלי לזוז במשך דקה. כדאי להסביר זאת לילד מראש. יש אנדוקרינולוגים שרוצים לראות בעצמם את הבדיקה. כדאי לשאול.

מה משמעות התוצאות?

בעיקר חשוב להבין שיש טווח רחב של גילי עצמות לילדים בני אותו גיל, שהרי אצל כל ילד יש גנטיקה, מבנה גוף ותנאי חיים שונים. כך שאין מקום לדאגה אם לילדתכם בת ה8 יש גיל עצמות של 7 או של 9. רק הרופא שבדק את הילד וראה את כל הנתונים שלו יוכל לפענח את משמעות הבדיקה. זה לא לגמרי פשוט, ונדרשת לכך מומחיות שיש לאנדוקרינולוגים. יש רופאים שמציעים לחזות את הגובה הבוגר על פי הצילום. אני סבור שאין לעשות זאת, גם מאחר והתחזית אינה מדויקת, וגם כי הורים באמת לא צריכים לדעת מראש את הגובה הבוגר. הם צריכים להשקיע הכי הרבה שהם יודעים ולחכות בסבלנות לגיל הבגרות.

.


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic