התבגרות מוקדמת


התבגרות מוקדמת

ב 170 השנים האחרונות חלה הקדמה ניכרת בגיל ההתבגרות. ב 1840, גיל הווסת הראשונה היה בממוצע 16 וחצי שנים, והוא כיום 12 ורבע שנים. כ10% מהילדות מניצות שדיים ומתחילות להתבגר לפני גיל 8. החוקרים מתחלקים לשתי אסכולות בדעותיהם על הסיבות להתחלת התבגרות כל כך מוקדמת. קבוצה אחת טוענת שהתבגרות מוקדמת הגיעה לממדי מגפה, וככזאת, הם מחפשים רעלנים וכימיקלים סביבתיים כסיבה לכך. דעתם עם כך היא שהקדמת ההתבגרות שחלה ב170 השנים האחרונות היא מחלה, ואולי אפילו מגיפה. קבוצה שניה של חוקרים שוללת את ההנחה שמדובר במחלה, ורואה את גיל ההתבגרות כתגובה הסתגלותית לתנאי חיים משתנים: סגנון החיים המודרני ואיכות הרפואה, שיפור התזונה והירידה בשכיחות המחלות הזיהומיות שינו את האילוצים הקובעים את גיל ההתבגרות, וכתוצאה מן הברירה הטבעית חלה הקדמה ניכרת בגיל ההתבגרות המינית שנותנת לילדות המודרניות יתרון ביולוגי. אני שייך לקבוצה השנייה ואנמק כאן.

הברירה הטבעית

מהבחינה הביולוגית, לבעלי חיים יש יתרון ללדת את המספר הגדול ביותר האפשרי של צאצאים בריאים. אך ללדת ילד עבור האישה (ולא כך לגבי הגבר) זה עניין ממושך. בחברות טרום-תעשייתיות, שבהן אין תכנון משפחה במובן שאנחנו חושבים עליו, מניקה האישה את התינוק במשך 1-3 שנים והרה שוב רק עם תום ההנקה. מחזור של הנקה והיריון נמשך אז 2-4 שנים, ובמהלך של כ22 שנות פריון (מגיל 20-42), היא יולדת 6-8 תינוקות.

אך קודם לפריון וכהכנה נפשית וגופנית לקראתו, עוברים הילדים שלב חיים הנקרא התבגרות. הוא כולל את המרכיבים המוחיים וההורמונליים של ההתבגרות המינית, וסימני המין גופניים הנגזרים מהפעילות ההורמונלית, את האצת הגדילה של גיל ההתבגרות, וכן את התפתחות המוח, השינויים הקוגניטיביים, והמרכיבים החברתיים של לימוד אינטימיות, עזרה הדדית, חברות, והתנהגויות הנחוצות לפוריות. התוצר הסופי של תהליכים אלו של ההתבגרות הוא הבוגר הבשל להתרבות מבחינה גופנית, קוגניטיבית וחברתית. מטרתה הביולוגית של ההתבגרות היא אם כן הכנת הנער והנערה לפריון.

שלב החיים הנקרא התבגרות התפתח יחסית מאוחר. הוא קיים רק מאז היינו ל"אדם המודרני" הומו ספיינס-ספיינס לפני כ100,000 שנה. לשום יונק אחר, כולל הקופים הגדולים, אין שלב כזה של גדילה מהירה טרם הבגרות. בנערות, שלב ההתבגרות מאופיין גם באגירת אנרגיה ברקמת שומן, בעיקר בירכיים ובשדיים, תכונה המאפשרת לנערה ולאשה היוותרות ואף פוריות מסוימת בתנאי רעב, ומסמל לבני המין הגברי בשלות לפריון ובריאות טובה.

אסטרטגיה שונה לילדה ולילד

כשהמטרה היא כושר הרבייה, מפתחים ילדים וילדות אסטרטגיות שונות כדי לקדם את כושרם. ההתבגרות של הילדה מתחילה בהאצת הגדילה וששה חודשים מאוחר יותר מופיעה הנצת השדיים. האצת הגדילה נמשכת ומגיעה לשיאה כשנה לפני הווסת הראשונה. משלב זה יש לילדה מבנה גוף נשי, אף שהיא אינה פורייה. מחזורים מבייצים בסדירות יופיעו רק בגיל 18. מאידך, המראה הבוגר מאפשר לילדה ללמוד התנהגויות חברתיות עוד בהיותה בלתי פורייה. הוא פותח בפניה את חברת הנשים לצורך הכשרתה החברתית – כלכלית – מינית לעולמן של נשים בוגרות, אך מבלי להרות.

הבנים מגיעים ליכולת פריון מבחינת הזרע שלהם כבר בגיל 14-15, כשנה אחרי שיא קצב הגדילה שלהם. מאידך, הם נראים עדיין צעירים ובלתי בשלים במבנה גופם, גובהם, הקול ומראה הפנים הילדותי שלהם. הבנים ילמדו התנהגויות חברתיות בהיותם בשלים מבחינת הפוריות, אף שאינם נתפשים ככאלה על ידי חברת המבוגרים.

המעבר מנערות להתבגרות

גיל תחילת ההתבגרות הוא בעל השפעה חשובה על גיל הרבייה והאפקטיביות שלה. מעבר מוקדם מנערות להתבגרות וקיצור משכה מגבירים את הסיכוי לרבייה טרם מוות, תכונה שהיא בעלת השפעה בברירה הטבעית בתנאים של סיכון אקולוגי. התבגרות מוקדמת גם מאריכה את תקופת הרבייה. בהשוואה לילדה שקבלה ווסת ראשונה בגיל 16 וחצי לפני 170 שנה והרתה בגיל 20, הילדה שמקבלת עכשיו ווסת בגיל 10 או 12 יכולה מבחינה ביולוגית להרות כבר בגיל 14-16, אף שזה לא קורה בד"כ בחברה המודרנית. התבגרות מאוחרת יותר מאריכה את משך החשיפה לסיכונים לפני הפריון, תוך ניצול ממושך יותר של תמיכת ההורים. כך שקיים מקח trade-off בין התבגרות מוקדמת למימוש הרבייה, המלווה בקומה נמוכה, לבין התבגרות מאוחרת, קומה גבוהה וניצול ההורים, אך תוך סיכון למוות.

פלסטיות בגיל ההתבגרות

תנאי החיים והסביבה משפיעים על גיל ההתבגרות במידה ניכרת: עם גנים נתונים, השונות בין פרטים היא של 4-5 שנים שהם טווח הפלסטיות עם גנום נתון, שהרי הגנים שלנו לא השתנו הרבה במהלך 170 השנים האחרונות. החוקרים חושבים שגיל הווסת הראשונה היה שבע שנים במעבר לתקופה החקלאית לפני כ10,000 שנים. ביות בעלי חיים וצמחים לפני כ10,000 שנים שינה את סביבת החיים של האדם ותולדות חייו בדרכים רבות, ובתקופת האבן החדשה (לפני כ5000 שנה), גיל הווסת היה עשר שנים.

כשבעלי חיים ואף בני אדם סובלים מדחק ניכר בגיל הצעיר, כגון רעב או מחלה, התבגרותם נדחית עד שישתפרו התנאים. אך כאשר הדחק אינו בדרגה המסכנת את עצם החיים, ההתבגרות המינית דווקא מואצת ומאפשרת התרבות לפני מוות אפשרי או נכות שלא תאפשר רביה. אורח החיים היציב סביב החקלאות גרם להיווצרות כפרים וערים, הגביר את צפיפות החיים, גרם למגפות של מחלות זיהומיות והיה כרוך בתקופות של בצורת ורעב. איחור בגיל ההתבגרות היה תגובה הסתגלותית לתת תזונה מבצורת ורעב, וכן למורכבות החברתית שהייתה כרוכה באורח החיים החדש. החיים בקהילות גדולות יצרו היררכיה חברתית ותזונתית שהשפיעו על ההתבגרות המינית וגיל הפריון בהתאם למעמדות שנוצרו. בימי הביניים עלה גיל הווסת הראשונה ל16 וחצי, כפי שהוא אף היום בילדים למשפחות קשות יום בארצות מתפתחות.

החל בערך ב1800 חלו שינויים חיוביים בתנאי התזונה, ההיגיינה, שימור המזון והרפואה בעולם התעשייתי שהובילו לשינוי הדורי שמתועד מאמצע המאה ה19. כאמור, ממוצע גיל הווסת הראשונה ירד בהדרגה אך במהירות מ16 וחצי לפני 170 שנה ל12-12 וחצי במדינות מתועשות כיום.

התורה האבולוציונית של חיבה attachment וחיברות Socialization

תורת החיבה של הפסיכולוג והפסיכיאטר האנגלי בולבי מדברת על חשיבות החיבה שבין ההורים לתינוק להתפתחותו הנפשית והגופנית. תורת החיברות מדברת על הקשר בין דחק פסיכו-סוציאלי וההתבגרות. דחק שכזה במשפחה, כגון הורים שרבים, מצוקה כלכלית, חינוך נוקשה והיעדר אב, גורם לילד לפתח אסטרטגיה של עולם בלתי בטוח ורביה מהירה. אסטרטגיה כזאת מוטבעת כבר בגיל שנה ומתבטאת מאוחר יותר בהתבגרות מוקדמת, ביחסי מין מוקדמים, ריבוי בני זוג, ריבוי ילדים - וממילא ההשקעה בכל אחד מהם קטנה יותר. הברירה הטבעית מעודדת אסטרטגיה כזאת בתנאים של אי ביטחון. התבגרות מאוחרת, זהירות בבחירת בני זוג ומשפחה קטנה הייתה פוגעת אז בכושר האבולוציוני יותר מאשר התבגרות מוקדמת ומתירנות מינית, אף על הסיכון הכרוך באסטרטגיה כזאת.

תנאים של חיבה והבנה בין ההורים והתינוק ואח"כ הילד מביאים לאסטרטגיה של בטחון: התבגרות מאוחרת יותר, מעוט בני זוג, התחלה מאוחרת יותר של יחסי מין והקמת משפחה, שתהיה קטנה יותר.

מסקנות

כמו יצורים אחרים, בני האדם עוצבו במהלך כשני מיליון וחצי שנים של חיי ציד ולקט לעמוד בפני פגעי הסביבה במטרה לשרוד ולהתרבות. בתגובה לסביבה בה גדל התינוק והילד הוא יפתח אסטרטגיה שתגרום לכושר רבייתי מקסימלי המתאים לאותה סביבה, כשגיל ההתבגרות הוא מרכיב מרכזי באסטרטגיית הרבייה. "מגפת" התבגרות בגיל שמונה ואף קודם אינה מחלה - אם כי יש גם מחלות שגורמות להתבגרות מוקדמת. ההתבגרות בגיל צעיר היא תופעה נורמלית ובלתי נמנעת של הסתגלות פיזיולוגית לתנאי הסביבה המודרנית של שפע.

חשוב להדגיש שמעבר מוקדם להתבגרות מינית על סימני המין המשניים, כפי שהוא נצפה בתדירות הולכת וגוברת בעשורים האחרונים, אינו מלווה בהבשלה נפשית תואמת. הפער בין ההבשלה הגופנית לזאת הנפשית גורם לחוסר התאמה בין שני המרכיבים האלה של ההתבגרות, שגורם ל"שיגעונות" גיל ההתבגרות המוכרים. במחקר, נמצאו בילדות שהתבגרו מוקדם יותר פעילות עבריינית, יותר שימוש בסמים, בידוד חברתי, יחסי מין בגיל צעיר והפרעות פסיכיאטריות. בניגוד למחשבה שהתבגרות מוקדמת היא הגורמת לעבריינות ומתירנות מינית, אני מציג עמדה שהסיכון לעבריינות הוא תוצאה של חוויות מוקדמות של התינוק והילד הצעיר, ודחק סביבתי וחינוך נוקשה הם גורמי הסיכון. לפיכך, שינוי מלאכותי של גיל ההתבגרות, שאנדוקרינולוגים יודעים לבצע, אינו משנה את הצפוי לילד. לכך דרושה גישה חינוכית.

אז מתי ללכת לרופא?

ההגדרה הרפואית של התבגרות מוקדמת הם סימני מין משניים (שדיים, שיעור והגדלת אברי המין) לפני גיל 8 בבנות ו9 בבנים. כדאי אז להראות את הילד לרופאת הילדים.


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us