מתי אתם זקוקים לחוות דעת שניה?


בקיצור

 • חוות דעת שניה נועדה לאשר אבחנה שעשה הרופא המטפל, להבין טוב יותר את הבעיה הרפואית או לשמוע דעות שונות לגבי אפשרויות הטיפול.

 • רוב הרופאים מבינים את חשיבותה של חוות דעת שניה ויכולים אף להמליץ רופא מומחה בתחום הבעיה שלכם.

 • חשוב שלרופא שנותן חוות דעת שניה תהיה גישה לכל המסמכים שלכם שעל פיהם קבע הרופא המטפל את האבחנה ותכנית הטיפול.

(כתוב בלשון זכר, אך הכוונה היא לרופא או לרופאה)

הביקור אצל הרופא הוא לעתים קרובות מבלבל ומפחיד, המונחים לא מובנים והטיפול המוצע לא ברור או לא נראה מתאים למי שאינו מקצועי. הרופא המטפל עובד הרבה פעמים בלחץ של זמן, ואינו יכול להסביר את כל שאתם רוצים לדעת. מאחר ומדע הרפואה משתנה כל הזמן עקב תגליות חדשות, חשוב לפגוש מישהו מנוסה בסוג הבעיות שיש לכם. הרבה אנשים רוצים להתייעץ עם מישהו נוסף לרופא המטפל, לאשר את האבחנה ולהיעזר במומחה נוסף לפני שמתחילים בטיפול ממושך ותובעני. לזה קוראים חוות דעת שנייה. זאת היא פרקטיקה שגורה לנסות לדעת יותר על הבעיה שלך על האבחנה שעשה הרופא ועל אפשרויות שונות לטיפול.

חוות דעת שניה יכולה לעזור בדרכים הבאות:

 1. אישור או שלילת האבחנה

 2. מידע נוסף לגבי מהות האבחנה

 3. הבנת ההשלכות ארוכות הטווח של האבחנה

 4. פגישה עם מומחה נוסף בתחום ומי שיכול להקדיש לכם את כל הזמן הנחוץ לכם

 5. רעיונות על אפשרויות טיפול אחרות או נוספות וההשלכות של אלו

 6. מבט רחב יותר על הבעיה שלכם בהיבט מקיף על בריאותכם.

כדאי לדון על רצונכם בחוות דעת שניה עם רופא המשפחה או הילדים והרופא המומחה המטפל. רובם מבינים את הצורך של הקהל בחוות דעת שניה והם לא יעלבו. הם יוכלו להמליץ לכם על המומחה הטוב ביותר בתחום המיוחד של הבעיה שלכם, שהרי במקרה של חוות דעת שנייה, אתם חופשיים לבחור בכל מומחה בתחום. כדאי לשאול מי הכי מנוסה ומי נחשב למומחה הכי טוב בעיני עמיתיו הרופאים.

לפני הביקור לחוות דעת שניה, חשוב לאסוף את כל המסמכים החשובים, כל הבדיקות, כל הצילומים, ונתוני גדילה קודמים. בעיקר, בקש מרופא המשפחה את המסמכים הנוגעים לשלב בו נעשתה האבחנה. חשוב שלרופא השני יהיה כל המידע שהיה לרופא הראשון.

כדי שלא לשכוח משהו חשוב בזמן הביקור, כדאי להכין בכתב את רשימת השאלות שלכם.

בזמן הביקור לחוות דעת שניה, כדאי לפעמים לרשום את חוות דעתו ובוודאי שלדרוש אותה בכתב, שהרי תרצה לעיין בה שוב ולהראות אותה לרופא המטפל. אל תחשוש לבקש הבהרות ולהרבות בשאלות.

אם אתה שומעים דעה דומה לזאת של הרופא הראשון – זה קל. אבל, אתם עשויים לשמוע דעה שונה מזאת ששמעתם אצל הרופא המטפל. לעתים תשמעו אי הסכמה עם האבחנה שנאמרה לכם או עם מסלול הטיפול שהוצע לכם. הדרך הטובה ביותר היא לבקש מהרופאים לדבר ביניהם ולהגיע להסכמה, אך אתם עשויים להיתקל בהתנגדות לכך. זה באמת אינו בהכרח תפקידם. אל תניחו שהרופא השני צודק ואל תחשבו שהרופא הנחמד יותר הוא גם הצודק. תצטרכו אז להחליט על פי הרגשתכם: מי התרשמתם שבקי יותר? במי אתם בוטחים יותר? ותוכלו להתייעץ על שתי הדעות ששמעתם עם רופא שאתם מכירים, רופא המשפחה או רופא הילדים שלכם.

אין לדעתי טעם ללכת לרופא שלישי. ברפואה כמו במדע - הרוב אינו קובע.


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
 • Facebook Classic
 • Twitter Classic
 • Google Classic