הרפואה המודרנית והאמת המדעית


מאמר תגובה ב"הארץ" על "קץ הרפואה המודרנית" ( מוסף הארץ 6/5/05)

מאת: זאב הוכברג

הרפואה המודרנית הינה בעיקרה רפואה מבוססת-מדע ומבוססת-הוכחות (evidence-based medicine). אי אפשר להחיל במאמר על רפואה מודרנית את שיטות הרפואה מהעבר הרחוק, כגון הקזות דם ודומיהן. אילו אירעו לפני הופעתו של המדע ברפואה. כשרופאים מדברים כיום על הוכחות ליעילות שיטה רפואית כל שהיא, הם מדברים על הוכחה מדעית.

בהקשר זה חשוב להבין שהמדע הוא הדיסציפלינה העוסקת בחיפוש שיטתי אחר ידע על העולם הפיזיקאלי והטבע, והוא משתמש לצורך זה ב"שיטה המדעית". כשם שההיסטוריה עוסקת בחקר העבר, התחבורה עוסקת בכלי רכב, הדת בענייני אמונה והמשפט עוסק בחוקים, כך עוסק המדע בחקר האמת על הטבע. לפיכך אין משמעות לאמירה שהמדע הוא רק אחת מכמה שיטות לגילוי האמת על הטבע, ואולי יש אחרות. אין שיטות אחרות. אם תמצא שיטה אחרת וטובה יותר לגלות את האמת על הטבע, היא תהווה את השיטה המדעית. ואמנם במהלך השנים השתכללה השיטה המדעית, וזאת בה אנו משתמשים היום היא השיטה שהוכחה כטובה ביותר לגלות את האמת העל הטבע. הטענה הנשמעת שהמדע יכול לעסוק רק בעניינים מדעיים הינה נכונה. המדע אינו יכול למשל לפתור שאלות של אמונה, אך רק המדע יכול לענות כיצד פועלים כוחות הטבע כגון גוף האדם, ממה נגרמות המחלות, ומה הטיפולים הטובים ביותר שיש לתת למחלות.

אין אלטרנטיבה לרפואה

הרפואה המודרנית מסתמכת על השיטה המדעית, והיא הדרך הטובה ביותר, אך גם היחידה, לחקר האמת הרפואית. לפיכך הדיבור על רפואה אלטרנטיבית הוא חסר שחר, והגישה האלטרנטיבית אינה עוסקת כלל באמת על הטבע, אלא באמונה, שהיא כאמור מעניינה של הדת. מרבית ענפי הרפואה האלטרנטיבית הוכחו כבלתי יעילים, אך כשממצא אלטרנטיבי כל שהוא הוכח בשיטה המדעית, הוא מצטרף כשיטה ברפואה המודרנית. כך למשל הוכח שדיקור סיני יעיל בהפחתת כאבים (אך לא במניעת אסטמה או כשיטה להרזיה), והשיטה הייתה לחלק מהרפואה המודרנית, וכך הפכו עשבי מרפא אחדים לתרופות לאחר שהוכחו יעילותן ובטיחותן (ואין כך הוא הדבר לגבי רוב שאר עשבי המרפא). אך לגבי מרבית השיטות האלטרנטיביות קיימות הוכחות לחוסר יעילות ולעתים גם לחוסר בטיחות. הרפואה המודרנית המדעית הביאה אותנו לריפוי שחפת עד שכמעט נעלמה בעולם המערבי, לחיסונים המונעים מחלות, ולהארכת תוחלת החיים לגיל 90 ויותר. אף אחת מהשיטות האלטרנטיביות לא תרמה לרפואה כהוא זה.

השיטה המדעית ברפואה מתקדמת בשלבים, כשהסתכלות באירועים רפואיים מובילה להיפותזת מחקר, זאת נבדקת בשיטות מדעיות, ותוצאות המחקר הופכות לתיאוריות רפואיות. תוצאות של מחקרים רפואיים הופכות לבסיס למחקרים נוספים בשרשרת השיטה המדעית הכוללת הסתכלות – היפותזה – ניסוי – תוצאות – תיאוריה. בניגוד לכל הדיסציפלינות האחרות, השיטה המדעית פתוחה תמיד להטלת ספק, בדיקה מחדש, ושינוי התיאוריות הרפואיות. זאת איננה חולשתה של השיטה המדעית אלא חוזקה. חישוב זמן מחצית החיים של האמת הרפואית, קשור בקצב התפתחות מדע הרפואה. בעבר היה זמן מחצית החיים הזה ארוך הרבה יותר מאשר הינו כיום, כשהמדע מתקדם בקצב מהיר יותר.

האמת המדעית

אם התיאוריות המדעיות משתנות כל הזמן, מדוע נקרא להן אמת? כשניוטון הציע את תיאורית כוח המשיכה, זאת הייתה האמת של זמנו. היא התאימה לכל הניסויים שנערכו עד אז. האמת הזאת נשארה על כנה למעלה מ200 שנה, עד שאיינשטיין הציע את שתי תיאוריות היחסיות שלו, והראה שתיאורית ניוטון הייתה נכונה רק לתנאים הידועים אז, של מהירות נמוכה. תיאורית היחסיות הייתה האמת של זמנו של איינשטיין ותאמה את כל הניסויים שנעשו עד איינשטיין, וזמן קצר אחר כך הוחלפה בתיאוריה אחרת . אז איך ייתכן שישנה יותר מאמת אחת? האמת המדעית היא זאת התואמת את כל הניסויים שנערכו על אותו רגע.

תיאוריות (אמיתות) מדעיות אינן מתפוגגות, אלא משתכללות ומוחלפות בתיאוריות חדשות. האמת המדעית גם איננה תלויה באמון הציבור, כפי שהיא איננה תלויה ביוקרתו של החוקר, בשמה הטוב של האוניברסיטה ממנה בא, בארץ בה נעשה המחקר או במאמינים שלה. הדרך היחידה לערער אמת מדעית היא לבצע ניסוי שישלול אותה.

השמנה ותחלואה

בשנים האחרונות הוכיחו החוקרים שהשמנה גורמת לעליה בשכיחות מחלות לב, ליתר לחץ דם, לסוכרת, למחלות כבד, לאבני מרה, להפרעות אורטופדיות, להפרעות שינה, ולכאבי ראש. כל אלו הוכחו בשיטות מדעיות: בדקו את אמיתותן בקבוצה של שמנים בהשוואה לקבוצת שאינם שמנים. זאת הייתה האמת המדעית, שתאמה את כל הניסויים שנעשו עד אז.

כפי שקורה במדע, התיאוריה המדעית נבדקת מחדש כל הזמן, וקבוצת חוקרים שאלה את עצמה האם דין עודף משקל קל כדין השמנה. כדי לענות על השאלה, חקרו אותה לאחרונה בשיטה מדעית, והראו שאנשים עם עודף משקל קל חיים שנים ארוכות יותר מאשר אנשים ללא עודף משקל. הממצא המדעי הזה איננו עדיין אמת מדעית חדשה או תיאוריה שהתקבלה, אלא טענה שתיבדק שוב על ידי חוקרים אחרים. יש לזכור שבקבוצת האנשים ללא עודף משקל ישנם גם רזים יחסית לרצוי, ושסיבת רזונם אולי היא מחלה. כך שלא אתפלא אם בקרוב יופיע מחקר חדש שיחלק את קבוצת שאינם שמנים לתת קבוצות נוספות. גם את קבוצת השמנים ניתן לחלק לתת קבוצות, שכן ידוע לנו היום שהשמנה איננה מחלה אחת, אלא סימפטום המופיע במספר מחלות שונות. ממש בימים אלו נערכים כמה מחקרים המפרידים את סוגי ההשמנה השונים ובודקים את המנגנונים הגורמים להם ואת התחלואה הנלווית אליהם.

כסף ומדע הרפואה

המדענים אינם מלאכי שרת, נטולי אמביציות ומאווים. המחקר הרפואי מלווה ברגשות אנושיים, בוויכוחים לוהטים וברדיפת ממון. כן, ישנם גם רמאים מסלפי תוצאות למען בצע כסף או פרסטיז'ה. אך גם בעניין זה נמצא המדע בעמדה טובה יותר משאר הענפים. מדענים אינם מקבלים אמיתות מדעיות חשובות מבלי לחזור על המחקר, וכל ממצא חשוב נבדק מחדש מספר פעמים על ידי חוקרים שונים. סופה של האמת להתגלות, ולאורך זמן התהליך המדעי מושפע אך במעט מרמאים ואינטרסים מסחריים.

השיטה המדעית אינה יכולה "לדעוך", כפי שטוען המאמר וטוענים מקטרגים אחרים. כאמור, על פי הגדרתו המדע מחפש בשיטתיות את האמת על הטבע. ייחודה של השיטה המדעית שהיא בודקת את עצמה כל הזמן. קשה לחשוב על איזו דיסציפלינה אחרת שנוקטת בשיטה זאת, ובוודאי שלא הרפואה האלטרנטיבית או האמונה. זאת היא דרכו של המדע, ורק היא גילתה ותגלה את האמת לגבי תופעות הטבע, גוף האדם, הסיבות למחלות ושיטות ריפוין.


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic