לגדול ולהתבגר


לגדול ולהתבגר

פרופ' זאב הוכברג

ילדים אינם מבוגרים קטנים. הם עוברים תהליכים מורכבים ודרשניים של גדילה והתבגרות מינית. מאחר והתהליכים האלה מופיעים בנוסף לכל הפעילות הרגילה של הילד, הם דורשים תוספת אנרגיה משמעותית. תוספת כזאת מצריכה פעילות מושלמת של כל מערכות הגוף, ולפיכך נתפסים הגדילה וההתבגרות כסיכום בריאותו של הילד. במקרו-חברה, גובהם של הילדים משקף את בריאות החברה ואת רמת החיים שלה. כך, למשל, בשלושים השנים האחרונות עברו ילדי הולנד וסקנדינביה בגובהם את ילדי ארה"ב, והדבר נתפס כעדות לכך שבארצות אלו זוכים הילדים לרמת חיים טובה יותר מאשר בשאר העולם.

באנגלית (STATURE) ובעברית משמשת המלה קומה להגדרת גובהו של אדם, אך גם להגדרת חשיבותו, ערכו ומעמדו. העדפתם של בעלי קומה גבוהה מתבטאת בחיי יום יום וכונתה באנגלית HEIGHTISM. בנוסף ליתרון הברור שמקנה קומה גבוהה בספורט ובבידור, היא משפיעה על קבלה בעבודה, על קידום בעבודה, על בחירת בן הזוג ועל הצלחה בפוליטיקה.

כבר בראשית דרכנו כאומה נבחר איש גבה קומה למלך הראשון על ישראל. שמואל יצא לחפש מלך ובחר את מועמדו על פי רום קומתו. נאמר על המועמד שאול "...ויתיצב בתוך העם ויגבה מכל העם משכמו ומעלה." (שמואל א, י', כ"ג). שעור הקומה הוטל בספק ולקראת בחירתו של המלך הבא מוזהר שמואל לגבי הקריטריונים "...אל תבט אל גובה קומתו" (שמואל א' ט"ז, ז'). ואז נבחר דוד, עקב יפי עיניו, ושיטה זאת הצליחה יותר.

ילדים נמוכי קומה

ילדים והוריהם פונים למרפאת הגדילה שלנו בביה"ח מאייר לילדים לא עקב מחלה, אלא בחיפוש אחר קומה גבוהה ודרכה להשגת שעור קומה בין חבריהם. כל עוד הילד צעיר, אין הוא מוטרד מגובה קומתו. בחברת ילדי הגן, ואף בשנים הראשונות בבית הספר, הילדים סובלניים יותר לגבי חריגים מכל הסוגים, וכן לגבי קטני הקומה. בהיותו נמוך קומה, מתייחסים אליו המבוגרים כאל צעיר יותר, וילדים קטנים נהנים מייחס כזה. אך כבר בגיל צעיר שומעים הילדים שהגמדים הם חמודים, אבל באהבתה של שלגיה הרי זוכה הנסיך התמיר. בחברת הילדים מעל לגיל 10 מהווה הגובה מדד בעל משקל במעמדו של הילד, עם השלכות על מצב הרוח, איכות חייו ואף הצלחה בלמודים. מעמדו החברתי של הילד נמוך הקומה יורד עוד יותר עם התחלת ההתבגרות המינית, כאשר רבים מנמוכי הקומה מאחרים בהתבגרותם. בגיל זה, כשהענין במבנה הגוף מקבל מקום חשוב בהתפתחות הנפשית והחברתית של הילד, נשלח הילד הנמוך והמאחר בהתבגרותו לשיעור ספורט או לטיול בחברת הנערים שכבר החלו בהתבגרותם. לאלו האחרונים לא רק יתרון באורך רגליהם, אלא גם נפח שרירים, לב וראות גדולים יותר. מקומו האחרון של הילד הנמוך מובטח עוד לפני ריצת החימום. הילד נמוך הקומה מתחיל את חיזורי גיל ההתבגרות מעמדת נחיתות, הוא זוכה.

מבין תנאי החיים חשובה ביותר היציבות הרגשית של הילד. עוד בסוף שנות ה-50 הבחינו החוקרים שילדים מפסיקים לגדול במקרים רבים כשהאם מתה או עוזבת את הבית, אך אז לא הייתה דרך למדוד הורמונים. רק משפותחה שיטה לבדוק הורמונים נמצא שהפרעת הגדילה בתסמונת של "חסך אימהי" נגרמת מהפרעה בהפרשת הורמון הגדילה. אך גם דחק נפשי קטן יותר משפיע לרעה על הגדילה. במשפחות גדולות נפגעת גדילה הילדים ככל שקטן מרווח הגיל אל האח הצעיר יותר, זה שמקבל את תשומת לב האם שהייתה נתונה עד כה לאח שלפניו. מסתבר שהפרשת הורמון הגדילה דורשת בית חם וסביבה מגינה על הילד כדי לאפשר לו לגדול.

בארצות מתפתחות נגרמת הפרעת גדילה על ידי צירוף של תת תזונה, היגיינה לקויה וחוסר גישה לרפואה מונעת וטיפולית. בארצות המערב, וכן אף בישראל, נדירים המקרים של הפרעת גדילה על רקע תת תזונה. הילד אינו מפסיק לגדול כשאין הוא גומר את השניצל. . בדרך כלל הילד אוכל מעט כתוצאה מגדילה איטית.

הורים מתעניינים לגבי השפעת שינה ומאמץ על גדילת הילד. אין כל הוכחה שלפעילות גופנית, כולל הרמת משקולות, השפעה מעכבת או מזרזת גדילה. נכון אמנם שהורמון הגדילה מופרש בעיקר בשינה עמוקה בלילה, אך אין כל עדות לכך שהגדילה שונה אצל ילדים שישנים יותר או פחות.

באביב, כשמתעורר הטבע מתרדמת החורף, מואצת גם גדילתם של מרבית הילדים, ואילו בסתיו מואט קצב הגדילה. בחצי כדור הארץ הצפוני כפול קצה הגדילה של הילדים במרץ - אפריל בהשוואה לגדילה באוקטובר – נובמבר.

בתמונה המצורפת נראות עקומות גדילה של בנים ובנות. עקומות אלו נכונות לילדי ארה"ב, שנת 2000. ילדים שגובהם נמצא מתחת לקו של אחוזון 10 זקוקים למדידות חוזרות מידי 6 חדשים. כאשר המדידות מתרחקות מהקו, עונה הילד להגדרה של הפרעת גדילה ואז הוא זקוק לייעוץ במרפאת גדילה.

מקרא לתמונה

עקומות גדילה של בנים ובנות. (מתוך "ילדים: גדילה והתבגרות" מאת זאב הוכברג, הוצאת תמוז – מודן)


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic