• Ze,ev Hochberg

איחור בגדילה והתבגרות


איחור בגדילה והתבגרות

הסיבה השכיחה ביותר לקומה נמוכה בגילאי 8-14 היא "איחור מבני בגדילה והתבגרות" (אמג"ה). אופייני לילדים עם אמג"ה שהם מאטים את גדילתם החל בגיל 3-4, ויש חוקרים הסבורים שהאטת הגדילה של ילדי אמג"ה מתחילה אף בשנה הראשונה לחייהם. החל בגיל 3 הם גדלים לאורך אחוזון גדילה נמוך או במקביל אך מתחת לאחוזונים. כאשר שאר הילדים מתקרבים להאצת הגדילה של גיל ההתבגרות (החל בגיל 8 בבנות ו11 בבנים), מאטים ילדי אמג"ה את גדילתם ופותחים פער גובה משאר הילדים. שאר הילדים יתחילו להתבגר מינית בגיל 8-12 בבנות ו9-14 בבנים ויתחילו להאיץ את גדילתם כחלק מתהליך ההתבגרות. אך ילדי אמג"ה יעשו כל זאת מאוחר יותר

הם יתחילו את התבגרותם המינית בין האחרונים בכתה והאצת הגדילה שלהם תתרחש מאוחר יותר ולכן בשלב זה פער הגובה הולך וגדל. האצת הגדילה של גיל ההתבגרות תביא אותם לקצב גדילה מהיר יותר בתקופה שחבריהם שהתבגרו קודם כבר מאטים את הגדילה לקראת סופה בגיל ממוצע של 14 בבנות ו17 בבנים. מהלך זה מביא אותם לגובה בוגר דומה לזה של בני גילם האחרים.

במהלך ההתבגרות, ילדי אמג"ה גדלים פחות משאר הילדים, אך מאחר והיו להם שנים רבות יותר לגדול טרם ההתבגרות, הם יגיעו בסופו של דבר לגובה נורמלי.

פער הגובה שנגרם מתבנית הגדילה הזאת נגרם מהאיחור בהפרשת הורמוני המין – אסטרוגן של הילדה וטסטוסטרון של הילד. הם הגורמים להתבגרות המינית וגם להאצת הגדילה של גיל ההתבגרות שמתחילה אצל בנות כחצי שנה לפני הנצת השדיים, ואצל בנים כשנה וחצי אחרי התחלת הגדילה של האשכים.

תבנית הגדילה המיוחדת הזאת, אותה נראה בתמונה, גורמת לילדים סבל רב בגיל ההתבגרות – דווקא בגיל בו הנתונים הפיזיים כל כך חשובים לנערה ולנער המתבגרים. צריך לאמר שהתופעה שכיחה יותר בבנים מאשר בבנות, וגורמת להם סבל רב יותר בגלל הסטיגמה שגבריות קשורה בגובה ובכושר גופני.

יש טיפול לאמג"ה

מאחר והאצת הגדילה של גיל ההתבגרות נגרמת על ידי הורמוני המין, ניתן לטפל בה על ידי תוספת של הורמונים כאלו. החל בגיל 10 לבנות ו12 לבנים, אנחנו נותנים את ההורמונים במינון קטן – כזה שלא יגרום לבן לפתח זקן ולבת להנץ שדיים. זהו טיפול וותיק ובטוח שמשנה את לוח הזמנים. הוא מאפשר לילד להאיץ את גדילתו יחד עם חבריו, על חשבון הגדילה עד גיל מבוגר יותר. זהו איננו טיפול שמשנה את הגובה הבוגר, שעומד להיות נורמלי. הוא משנה רק את לוח הזמנים של הגדילה.


807 views

Recent Posts

See All

בדיקת גיל עצמות

הבדיקה נועדה להעריך את בשלות העצמות של ילדים, ואני מעדיף לקרוא לה כפי שכינו אותה גרויליך ופייל: אטלס של "הבשלת השלד". אני נוהג לתת את התוצאה ביחידות של "שנים" במרכאות, כדי להבדילן משנים כרונולוגיות. ה

על ספורט, גדילה והתבגרות

על ספורט, גדילה והתבגרות דוד, נער בן 14 פנה עם הוריו למרפאתי כי הרחיקו אותו מקבוצת הכדורגל בה הוא התאמן. המאמן טען שהוא נמוך מדי ומשקלו קטן מדי. הוא עוד לא התחיל להתבגר, והאב מבקש טפול בטסטוסטרון כדי

מתי אתם זקוקים לחוות דעת שניה?

בקיצור חוות דעת שניה נועדה לאשר אבחנה שעשה הרופא המטפל, להבין טוב יותר את הבעיה הרפואית או לשמוע דעות שונות לגבי אפשרויות הטיפול. רוב הרופאים מבינים את חשיבותה של חוות דעת שניה ויכולים אף להמליץ רופא

© 2023 The Journalist. Proudly created with Wix.com