ביטוחים

שירותי בריאות כללית - רופא בהסדר. מבוטח בכללית מושלם משלם לרופא רק דמי השתתפות עצמית - 150 שח'.

מכבי - רופא בהסדר. מבוטח המכבי זהב או מכבי שלי משלם לרופא רק דמי השתתפות עצמית - 200 שח'.

קופת חולים מאוחדת - רופא בהסדר. מבוטח בעל זכויות בבטוחים המשלימים מקבל החזר מהקופה על פי הסכמי המשלים.

בטוחים פרטיים (פניקס, כלל, מגדל ואחרים). המבוטח מקבל החזר מהביטוח על פי פוליסת הביטוח שלו.

יותר מביטוח אחד: המבוטח יכול לתבוע את כל החברות בהן הוא מבוטח - קופות חולים וחברות הביטוח.